Activitatea ASOCIAȚIEI

activitatea asociației presupune trei direcţii de dezvoltare :

Organizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică propriu-zisă

în toate etapele desfăşurării acesteia, de la documentare până la expunerea şi valorificarea studiului şi experimentelor pe teme circumscrise domeniului configurat mai sus;

Organizarea şi sprijinirea unor manifestări ştiinţifice şi de creaţie

care să valorifice contribuţii diverse în toate domeniile care au legătură cu fenomenele identităţii şi diversităţii culturale (congrese, colocvii, simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde, dezbateri, conferinţe, evocări, expoziţii etc.);

Organizarea şi sprijinirea activităţilor de formare iniţială şi de perfecţionare profesională

în sensul instruirii de-a lungul întregii vieţi, prin cursuri, ateliere de studiu, şcoli de vară, seminarii, stagii de documentare şi formare etc.;

Organizarea activităţilor editoriale

prin publicarea, în nume propriu sau prin colaborare, a unor articole şi studii, volume individuale şi colective, periodice, în format electronic şi în format imprimat.

DESPRE DICE

Activități:
3 direcții de dezvoltare: culturală, științifică şi formativă.

1. Colocviul Internaţional „Latinitate – Romanitate - Românitate” (LRR), cu desfăşurare anuală;

2. Editarea volumelor rezultate din selecţia comunicărilor rezentate la LRR, sub titlurile: Studii de Limbă, Cultură şi Comunicare; Cultură şi Comunicare; Studii de Didactică a Limbii şi Literaturii ş.a.;

3. Editare revistei DICE (Diversité et Identité Culturelle en Europe/Diversitate şi Identitate Culturală în Europa), prin încheierea unui act adiţional cu deţinătorii legali ai publicaţiei.

  • 29 vol. DICE; 7 vol. Studii de Didactică a Limbii și Literaturii; 6 vol. Cultură și Comunicare

Documente Importante

Le puteţi descărca cu un click pe pictogramele de mai jos:

ULTIMELE NOUTATI

CONTACT

Ne puteţi contacta folosind formularul de mai jos: